Onderzoek

Home  /  Onderzoek

Monitoring van psychiatrische patiënten binnen het project MOPHAR

Jurriaan Brouwer is apotheker in het WZA en promoveert op onderzoek naar monitoring van psychiatrische patiënten binnen het project MOPHAR (Monitoring Outcomes of Psychiatric Pharmacotherapy) onder begeleiding van Hans Mulder, lid Raad van Bestuur van het WZA, en Bennard Doornbos, psychiater GGZ Drenthe, en in samenwerking met onder andere de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG.


In dit onderzoek wordt een ketenprotocol in de deelnemende ANNA apotheken geïmplementeerd met als doel om de monitoring van onder andere de lithiumspiegel door de behandelaar te ondersteunen alsook om meer aandacht te vestigen op veilig lithiumgebruik. Om dit te realiseren zijn in het ketenprotocol afspraken opgenomen waarin is weergegeven hoe de apotheker in bepaalde situaties kan handelen en wat er waar in het AIS vastgelegd dient te worden

Ketenprotocol lithium monitoring