Doel

ANNA heeft als doel innovatie en versterking van farmaceutische zorg in een academisch ketennetwerk met de individuele patiënt centraal. ANNA probeert dit te bereiken door


  • het (doen) verrichten van wetenschappelijk farmaceutisch praktijkonderzoek;
  • het leveren van een bijdrage aan niet-universitaire opleiding en scholing in de regio;
  • het initiëren, faciliteren en ondersteunen van de implementatie van farmaceutische zorginnovatieprojecten in de regio,