Onderzoek

Home  /  Onderzoek


Identificeren van risicofactoren van geneesmiddel gerelateerde problemen bij ontslag

Carina Hansen is apotheker in UMCG en Manon Bakker is apotheker in de Martini apotheek. Zij doen onderzoek naar het identificeren van risicofactoren van geneesmiddel gerelateerde problemen bij ontslag


In februari 2021 is vanuit de Poliklinische Apotheek UMCG en de Martini Apotheek gestart met een pilot van het onderzoek naar potentiële risicofactoren voor geneesmiddel gerelateerde problemen na ontslag uit het ziekenhuis. Dit is een observationeel onderzoek. Hierbij worden prospectief geneesmiddel gerelateerde problemen in kaart gebracht. Ook worden retrospectief de potentiële risicofactoren voor het optreden van deze problemen geïnventariseerd. Uiteindelijk is het doel om risicofactoren voor het optreden van geneesmiddel gerelateerde problemen in kaart te brengen om zo patiënten na ontslag gericht op te kunnen volgen in de eerste lijn. De geneesmiddel gerelateerde problemen worden in kaart gebracht tijdens een videoconsult of een telefonisch consult door de apotheker met de patiënt.