Wat is ANNA?

Het Academisch Netwerk Noordelijke Apothekers (ANNA) staat voor inspirerende samenwerking en academische farmaceutische kennisontwikkeling op de terreinen van onderwijs, onderzoek en patiëntenzorg.


ANNA is een stichting en heeft geen winstoogmerk. Er worden geen commerciële maar uitsluitend ideële doelen nagestreefd.


Apothekers die zich hierdoor aangesproken voelen, kunnen zich opgeven als deelnemer. Kijk op de contactpagina hoe u deelnemer kunt worden.